रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न। तावाखोला पूल(दिक्तेल – खोटाङबजार सडक अन्तर्गत) निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!! खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – चौथो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – तेश्रो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – दोश्रो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक ३२ नपा/गाविसका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ! खोटाङ जिल्लामा कायम भएका स्थानीय तहहरू खानिडांडा-रेग्मिटार सडक खण्ड निर्माण (रेग्मिटार बाट)को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना!!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/११/११) खोटाङ जिल्लाको जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४ केहि गुनासो, सुझाव, सल्लाह भए आफ्नो मोबाइल को message box मा गएर ddc space आफ्नो message लेखि 37001 मा पठाउनुहोस् । तपाईंको उचित गुनासो, सुझाव, सल्लाहलाई जिल्ला विकास समिति, खोटाङले सम्बोधन गर्नेछ ।

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी(आ.व.-२०७४/७५ का लागि)-२०७३ २०७३-०८-०६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी(आ.व.-२०७४/७५ का लागि)-२०७३ को प्रस्तुती
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व.-२०७२/७३ २०७३-०७-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व.-२०७२/७३
वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन आ.व.-२०७२/७३ २०७३-०५-३१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन आ.व.-२०७२/७३
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७२/७३ २०७३-०५-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७२/७३
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४ २०७३/०४/३१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४
वार्षिक कार्यसञ्चालन तालिका – २०७३/७४ २०७३-०४-१६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक कार्यसञ्चालन तालिका – २०७३/७४
आबधिक जिल्ला विकास योजना, खोटाङ (२०७३/७४ – २०७५/७६)-प्रारुप २०७३-०४-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आबधिक जिल्ला विकास योजना, खोटाङ (२०७३/७४ – २०७५/७६)-प्रारुप
गाविसहरुको न्युनतम शर्तको नतिजा – अ.व. २०७१/०७२ २०७३/०४/०२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसहरुको न्युनतम शर्तको नतिजा - अ.व. २०७१/०७२
जिविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको नतिजा – आ.व. २०७१/०७२ २०७३/०४/०२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसहरूको आ.व. २०७१/०७२ को न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको नतिजा
वार्षिक खरिद योजना – २०७३/७४ २०७३/०३/२६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक खरिद योजना – २०७३/७४
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण – २०७२ २०७३-०१-०६ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण – २०७२
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-१ २०७२-१२-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-१
वार्षिक आय-व्यय विवरण -आ.व २०७२/७३ २०७२-१२-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक आय-व्यय विवरण -आ.व २०७२/७३
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-२ २०७२-१२-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना- २०७३/७४-भाग-२
आयोजना प्राथमिकिकरण र छनौटका आधारहरु – आ.व. २०७३/७४ २०७२/०९/०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आयोजना प्राथमिकिकरण र छनौटका आधारहरु – आ.व. २०७३/७४
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७२/७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७२/७३
वार्षिक कार्यक्रम – आ.व. २०७२/७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरू
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७१/७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७१/७२
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७०/७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट – आ.व. २०७०/७१
जिल्ला दररेट – आ.व. २०६९/७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट - आ.व. २०६९/७०

Skip to toolbar