रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न। तावाखोला पूल(दिक्तेल – खोटाङबजार सडक अन्तर्गत) निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!! खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – चौथो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – तेश्रो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक विभिन्न गाविसहरूका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली – दोश्रो सूची। खोटाङ जिल्ला भित्रका साविक ३२ नपा/गाविसका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ! खोटाङ जिल्लामा कायम भएका स्थानीय तहहरू खानिडांडा-रेग्मिटार सडक खण्ड निर्माण (रेग्मिटार बाट)को लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना!!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/११/११) खोटाङ जिल्लाको जिल्ला दररेट – आ.व. २०७३/७४ केहि गुनासो, सुझाव, सल्लाह भए आफ्नो मोबाइल को message box मा गएर ddc space आफ्नो message लेखि 37001 मा पठाउनुहोस् । तपाईंको उचित गुनासो, सुझाव, सल्लाहलाई जिल्ला विकास समिति, खोटाङले सम्बोधन गर्नेछ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७२/७३ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७३-०५-०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७२/७३
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०७१।७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-२५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०७१।७२
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०७०।७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१-०७-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०७०।७१
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०६९।७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७०-०७-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व. ०६९।७०
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व.०६८।०६९ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६९-०७-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व.०६८।०६९
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७१/७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०४-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७१/७२
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७०/७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७१-०४-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०७०/७१
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०६९/७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७०-०४-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०६९/७०
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन – आ.व. २०६८/६९ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६९-०४-१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन- आ.व. २०६८/६९
Skip to toolbar